Дарители и спонсори

Българското културно дружество и Първо българско училище изказват искренната благодарност на всички, които спомогнаха за дейността ни.

  • Бела Славова, фирма “АС Системс
  • Иван Гранитски, издателство “Захарий Стоянов
  • Жени Славова
  • Ивелин Димитров
  • Нина Грънчарова
  • Чавдар Динев, фирма “DataMap