Българско Културно Дружество (БКД)

“Българско Културно Дружество – Швеция” (БКД) е учредено през февруари 2013. Основните цели на дружеството са да приобщи и подпомогне културно-образователните инициативи на българското общество в Швеция като установи, стабилизира и развива необходимите за това трайни структури в страната.

Един от първите успехи на дружеството е създаването на Първото Българско Училище в Стокхолм по български език и култура. Дружеството редовно организира различни културни дейности, както и честването на големи национални празници.

Дружеството работи в тясно сътрудничество с българското посолство в Стокхолм, където се организират чествания на важни празници.

Бакова сметка на дружеството

Bankgiro number: 156-8344
Swish: 123 230 3824
Name:
Bulgariska Kulturföreningen – Sverige

Управителен съвет

Росен Апостолов

Председател

Снежана Колева

Секретар и касиер

Нина Грънчарова

Член на УС

Дилян Гюров

Член на УС

Александра Асенова

Член на УС