Работа в Швеция

Обновено 2011-11-17

В сайта на българите в Швеция ще предложим на вниманието Ви информация, свързана с полагането на труд за онези, които възнамеряват да работят в Кралство Швеция и новодошлите наши сънародници, с изключение на изпратените по договори.

Екипът от доброволни сътрудници, разработващ темите ще се радва, ако тази информация е полезна при разрешаване на Ваши проблеми.

(За дискусия по темата вижте тук.)

Намерението ми е да работя в Швеция и търся работа, какво трябва да знам?

Преди да тръгнете за Кралство Швеция, с цел да работите тук каквото и да било, убедете се, че сте езиково подготвени поне с английски език. За по-добри работни позиции обаче е необходимо да се знае шведски език. Убедете се, че имате квалификация или достатъчно умения в някаква сфера, с помощта на което да намерите по-бързо работа.

Работата, която сте вършили в България би могло да упражнявате и тук, но при условие, че не попада в списъка с регламентираните професии и след като дипломата Ви  бъде одобрена от шведските власти /т.нар. „признаване на дипломи и квалификации”/.

Имайте предвид, че и в Швеция, световната икономическа криза дава своя отпечатък, а насам, поради афиширания висок жизнен стандарт на тази страна, са се отправили от всички краища на Европа хора, с надеждата, че тъкмо тук ги чака добрия късмет. Това прави намирането на работа доста трудничка задача. Така че, въоръжете се с търпение в хода на търсенето на работа, независимо дали идвате тук с основно, средно или две и повече висши образования.

В повечето случаи, всяка намерена първа работа няма да е чиновническа със седене зад бюро. Подгответе се физически и психически за подобен вариант.

Знайте, че, ако за една позиция сте на старта с швед или гражданин на скандинавските страни, Вие сте на опашката!

Да си гражданин на страна от ЕС предоставя даже по-малко бонуси, отколкото да си гражданин на африканска или арабска държава.

Ако нямате абсолютно никакъв познат в Швеция, вземете със себе си и достатъчно пари, за да можете да преживеете периода на търсене на работа, а и да платите покрива над главата си.

Помислете преди тръгването къде ще отседнете като дом.

Помислете и за  евентуални здравословни изненади – направете си здравна застраховка от България, което не е никак скъпо, застрахователната сума е по-голяма, а и може и близките Ви при изтичане на срока на застраховката да я подновяват вместо Вас или да вземете със себе си европейската си здравна карта, която ще покрие много минимален здравен риск. Това ще свърши работа като за начало.

Търсете легална работа в Швеция, а  не „на черно”!

Работата на черно е незаконна в Кралство Швеция!

За нея работодателят не сключва писмен договор, не плаща социални осигуровки, а работникът или служителят не плаща данък върху доходите си, което означава на практика, че не сте на работа и по никакъв начин не можете да удостоверите, че сте били наети, на основание устна уговорка.

Работодателят, който Ви е наел по този начин, във всеки един момент може да Ви остави безработен, давайки работата на друг, без да сте предизвестени за това, а Вие не можете да се ползвате от никакви права, поради невъзможност да докажете заетостта.

Работата на „черно”, поради отсъствие на социални такси и данъци, означава да загубите правата за платен отпуск, отпуск по болест и грижи за деца, осигуровки при злополука, бъдеща пенсия, тъй като правото на пенсия се базира на това колко сте печелили и колко дълго сте работили.

Без трудов договор ще срещнете значителни трудности при получаване на компенсации от Агенцията за социално осигуряване.

Няма да можете да получите сертификат или рейтинг за работа при бъдещи работодатели.

Не можете да се присъедините към А-касата или да търсите обезщетения от фондовете за безработица.

Работа под такава форма всеки месец и година, без регистрация на доход, генерира до нито една стотинка за пенсия или застраховка и води до загуба на много пари.

Търсене на работа

Преди да започнете активно да търсите работа, трябва да имате предвид вида работа, която можете да работите, компаниите, които Ви интересуват и наличие на свободни работни места в тях, езиковите си познания.

Имайте предвид, че не можете да разчитате на абсолютна коректност на фирмите, тъй като някои от тях са малки, не са членове на никакви организации на работодателите и не можете да бъдете сигурни, че офертата им обективира това, в което ще попаднете в действителност.

Поинтересувайте се за фирмата в която ще започнете работа.

Работодателите могат, например да бъдат еднолична фирма на физическо лице, дружество с ограничена отговорност, корпорация, съдружие, икономическа асоциация, държавата или община. Повечето работодатели в Швеция са членове на някоя организация на работодателите. 

Нашият съвет е да търсите работа чрез повече канали. Обявите за работа във вестниците и в Интернет са само една малка част от работните места. Има работни места, които не се рекламират.

Потърсете помощта на Ваши роднини, познати, приятели, ако имате такива в Швеция, питайте в магазините, ресторантите, кафенетата и навсякъде, където Ви отведат краката.

Съществуват и единични случаи на намиране на работа от България в Швеция чрез Интернет, но това са предимно за длъжности, свързани със здравеопазването /лекари, медицински сестри, акушерки, зъботехници, учители от всички степени, владеещи шведски език или преподаватели с английски език, компютърни специалисти с английски и шведски езици и опит, инженери/.

Не приемайте оферти за сезонна работа лекомислено. В повечето случаи можете да станете жертва на измамна схема и да се окажете в невъзможност дори да се върнете в България, поради липса на средства, а Посолството няма обвързаност да Ви върне у дома, освен, ако Вашите близки от България не заплатят самолетния билет. Посолството на България не може да Ви предостави и подслон.

Подгответе Вашето CV и допълнете мотивационно писмо, снимка за прикачен файл за търсене на работа чрез Интернет. В мотивационното писмо опишете всичките си умения, предишна работа и мотивите да кандидатствате за определената позиция. Направете изложението така, че да заинтригувате работодателя.

Ако сте току-що завършил и нямате работен опит или малък такъв, то наблегнете в мотивационното писмо на личните си качества, комуникативни възможности, квалификациите, които имате, разработки, ако сте направили, участие в доброволни групи и изобщо всичко, което се сетите и което би било в плюс за кандидатстваната позиция, но не се увличайте и не пишете дълги изложения.

Изпратете CV и мотивационното писмо по Интернет на работодателите, обявили свободни позиции. Възможно е при интерес, работодател да отговори на кандидатурата Ви и да поиска и диплом, удостоверяващ квалификацията, затова скенирайте дипломите си, които смятате, че ще са нужни, купете си флаш-памет и запаметете скенираното, за да е готово при нужда.

Кандидатстването за работа по Интернет отнема време, изисква периодично актуализиране на профилите с които кандидатствате, но често си струва усилията. Не се обезкуражавайте!

Друг вариант е, да се напише едно спонтанно писмо до някоя компания, в която смятате, че имате квалификацията да работите и от която се интересувате и при фактор владеене на език.

Имайте предвид, че за добра професионална позиция, работодателите имат изисквания за квалификация, наличие на стаж, владеене на шведски език и се конкурирате с кандидатите-шведи, а последните по разбираеми причини ще предпочетат преди Вас. Колкото повече неща можете да правите – толкова по-добре. Не тръгвайте за Швеция вкупом цялото семейство, ако поне един от семейството не допуска, че по-лесно би могъл да намери работа.

Ако сте млад човек и нямате никакъв или малко професионален опит,  работодателят, ако Ви наеме, ще преминете през допълнително обучение и ще бъдете прикрепен към по-опитен специалист-патрон.

 

Ако наемането на работа предвижда интервю

Преди интервюто трябва да имате познания за работодателя, състоянието на фирмата на пазара на труда и нейните проекти, които са в ход. Покажете, че имате познания в областта, в която фирмата работи.  Работодателят преценява ценностите, личните и комуникативните Ви качества, аналитичен ум, комбинативност,. Не бъдете нервни!

Акцентирайте накратко върху работата си през последните години.

Ако нямате опит, насочете вниманието на работодателя си към личните си качества, умения, които биха били от полза за новата позиция. Въпросите в интервютата са предимно  да разкажете за себе си, да опишете миналата си работа, защо искате настоящата работа, планове за бъдещето в професионален аспект.

Намерили сте работата, която търсите, какви са следващите стъпки?

Работниците или служителите в Кралство Швеция започват работа винаги въз основата на индивидуален трудов договор с работодателите си.

Тъй като шведското трудово право няма изрично посочена законова форма на сключване на трудовия договор / т.нар. konensualavtal/, то признава за валидни и устната, писмената форми или договаряне чрез имплицитно поведение на работника или служителя и работодателя /първите получават работата и работят, а работодателят им я предоставя/. Това обаче са законови норми, но практиката е категорична – избягвайте устната форма на сключване на трудов договор!

С устна уговорка между работодателя и работника или служителя е допустимо да се работи до три седмици.

Ако обаче заетостта Ви ще трае по-дълго от един месец, сключете писмен трудов договор. Работодателят трябва да Ви информира писмено за условията на труд и други обстоятелства, които са от съществено значение за сключване на трудовия договор. При работа до три седмици при един работодател, той обаче не е задължен да предоставя такава писмена информация.

Препоръчваме Ви сключване на писмен трудов договор, написан и подписан възможно най-скоро при започване на работа, за да бъде противопоставим на евентуални неправомерни действия от страна на работодателя и последиците от тях спрямо Вас и, за да можете да докажете черно на бяло, че действително сте бил нает за извършване на някаква работа. Имате ли писмен трудов договор е лесно доказването на налични трудови правоотношения по несъмнен и категоричен начин например, ако потърсите правата си по съдебен ред.

Какво трябва да съдържа трудовия ми договор?

Обикновено бланките на трудовите договори изглеждат твърде семпли като съдържание, но Вие като страна по такъв договор можете да договорите с работодателя най-важните точки в него и в графа „други” да добавите. Съдържанието на един трудов договор, който сключвате има за предмет следните въпроси:

а/ Информация за работодателя – наименование на фирмата, лицето, което я представлява и има правата да сключва трудови договори с наетите лица, адрес на фирмата, телефон, електронна поща.

б/ Посочване на мястото, където ще работи работника или служителя и длъжността, условията на труд.

в/ Кратко описание на длъжността и задълженията на работника или служителя и на длъжността, ползи.

г/ Посочване на формата на заетостта: за неопределено време, временна, за определен срок.

д/ В случай, че трудовият договор е временен или срочен, следва в него да се впише времето, което е необходимо за извършване на уговорената работа, като също се уговори срок. За този вид договор няма определена в закона максимална продължителност. Ако договорът е от категорията на общите срочни трудови договори, то тяхната продължителност е визирана в закона и не може да бъде повече от 2 години.

е/ Работно време. Например – пълно работно или непълно работно време. В рамките на кои части от денонощието ще се осъществява трудовата ви дейност /полага ли се нощен труд и труд на повикване/ .

ж/ Размер на трудовото възнаграждение, кога ще се заплаща, заплащане на извънреден труд, процентно заплащане, заплащане за работа през нощта.

В Швеция няма закони, които да регламентират заплатите и тяхното повишаване, а това  става чрез т.нар. ежегоден преглед на заплатите, а където има колективни трудови договори, в същите залягат клаузи за размера на заплатите на работниците и служителите.

Имайте предвид, че в Швеция няма и законово определена минимална работна заплата и, ако заплатата не се  уточни в индивидуалния трудов договор или в колективния такъв, работодателят може да заплати ниска, дори смешно ниска заплата по своя преценка, а за работника или служителя няма законово основание да претендира по-високо заплащане, ако е ощетен.  Колективните трудови договори в Швеция са браншови и всеки бранш може да има различни договорености с работодателите по отношение на работната заплата, заплащането на извънредни часове и извънреден труд, работа при повикване, условия при които се работи и т.н..

Имайте предвид, че изразът „начална заплата” в Швеция, означава заплатата на току-що завършилите или без предишен трудов стаж хора, започващи работа в някой от браншовете.

При липса на трудов стаж, вижте каква е най-ниската заплата за съответната длъжност в съответния бранш.

з/ Почивки – дневни, за хранене, междудневни, размер на платения отпуск, здравни и осигурителните вноски,  размера на родителско обезщетение, пенсионни вноски.

и/ Условия за прекратяване на договора, срок на предизвестието.

В индивидуалния си трудов договор можете да включите в графа „други условия” и други клаузи като например командировки, как ще ги заплаща работодателя и други, стига те да не противоречат на закона и колективния трудов договор, ако има такъв. Вие трябва да се поинтересувате дали съответната фирма е обхваната от колективен трудов договор, което можете да научите в съответната браншова организация, тъй като тези договори са по браншове или да попитате работодателя. Всеки бранш си има различни договорености, относно по-благоприятните условия на труд и заплащане.

Уверете се, че ще получавате фишове за заплатата си всеки месец. Те доказват колко сте работили. Пазете фишовете си за най-малко 24 месеца.  

         Не забравяйте, че, когато имате сключен писмен трудов договор, ако нещо се промени във Вашата заетост, работодателят има задължението за уведомяване на промяната, като например Бюрата по труда, А-касата или застрахователен фонд при присъждане на обезщетения за безработица. 

         ПОМНЕТЕ, че пазара на труда в Швеция е разнообразен по състава си и в него участват не само шведски фирми-работодатели, но и фирми на т.нар. „самонаети лица” от други националности, включително има и български такива и, ако на работното място няма колективни трудови договори, ще трябва добре да договорирате при подписване на индивидуалния Ви трудов договор заплатата, тъй като това е елемент от трудовото правоотношение, което има слаба законова регулация в шведските закони за полагане на труд. Много са случаите, когато някои работодатели  не заплащат в срок заплатите на работниците или служителите, или ги изплащат с месец закъснение, а, когато биват получени, възнаграждението се оказва наполовина орязано и на практика печелите по 30-40 крони на час. Може да работите много и накрая да получите смешна сума, която не покрива доникъде нуждите Ви. Забавеното плащане, ниските заплати, резултат от личната ни некомпетентност по въпросите и непрекъснато сменящия се поради ниското заплащане персонал и попълването му с все нови и нови емигранти, развързва ръцете на непочтени работодатели.  Повечето българи-работодатели тук не са обхванати от никакви организации на работодатели и единствения начин да им се потърси отговорност е чрез публичното им разобличаване, посредством средствата за масова информация или по съдебен ред пред трудовите съдилища, но в този вариант трябва да имате сключен писмен договор. Така се постъпва и с шведски работодатели, необвързани с организации на работодателите. Защо работодателите, влизащи в мощни обединения могат да отговарят за закононарушения, как и пред кого, ще обясним в следващата тема, в която ще застъпим заплащането и почивките, които се полагат на работниците и служителите, а така също и на работещи студенти.

         Материята, свързана с трудовото законодателство, както и въобще правните теми са твърде обемни, поради множеството нормативни актове, които регулират обществените отношения. Освен това информацията следва да бъде поднесена по разбираем начин за обикновените хора. Казусите биха могли да бъдат разнообразни, затова и ние процедираме на принципа „стъпка по стъпка”.

Какви видове трудови договори можем да сключим?

Договор за неопределено време. Този договор не е обхванат от срок на действие. В България ги наричаме постоянни трудови договори. Те са договорите, които са с най-добра законова защита в Швеция. Работното време по тези договори е регламентирано от Закона за работното време, претърпял последно изменение, влязло в сила на 01 август 2011 година, което изменение касае извънредния труд.

Общи срочни трудови договори. Този вид договори предоставят временна заетост и се използват за всяка временна, сезонна работа или за наемане на работа на лица над 67.  Преди 01 юли 2007 година тези договори бяха известни като „временни”.  Сега се наричат общи срочни трудови договори.

Един срочен трудов договор се сключва за срок максимум 2 години. Общите срочни трудови договори могат да преминат в постоянни договори, ако наетото лице за общо повече от 2 години в течение на период от пет години е било наемано за съответна работа при един и същ работодател, редувайки договори за временна заетост – например, сезонна заетост или заетост по договор с изпитателен срок.

Швеция търпи критики за тези договори от ЕС, тъй като работодателите, с цел да не превърнат общ срочен трудов договор в постоянна позиция, прекратяват правоотношението с работника или служителя веднага, щом изтече срока на договора. Така на практика се получава текучество на персонал чрез замяната му с нов непрекъснато, което внася несигурност на пазара на труда.

Общите срочни трудови договори не могат да се прекратяват преди изтичане на срока за който са сключени от работодателя, освен, поради съкращение или уволнение по повод виновно поведение на работника или служителя или от последните по лични причини за посочването на които законът няма изискване. Законът за защита на заетостта дава минималния срок за предизвестие, който е едномесечен.  В групата на общите срочни трудови договори се включват:

Трудов договор с изпитателен срок. Такъв договор се сключва за не повече от 6 месеца за някаква позиция и може да премине в постоянен автоматично, ако до изтичане на изпитателния срок, никоя от страните не го прекрати. Работодателят може да прекрати договора, без да обявява мотивите си за това. По време на изпитателния срок работникът или служителят също могат да сторят това по всяко време. Тъй като с изтичането на срока, този договор може да се превърне в постоянен, работодателите често прекратяват тези договори, за да избегнат трансформацията. Ако работодателят по някаква причина не желае да трансформира договора с изпитателен срок в постоянен, той следва да уведоми за това работника или служителя 2 седмици предварително. В случай, че фирмата, в която работите има обвързване на работодателя с  колективен трудов договор, то тогава се прилагат правилата залегнали в него.

Договор за сезонна работа. Сключва се за време от определен сезон за изпълнение на някаква работа и трае до завършването й или, когато дадена фирма има нужда от изпълнение на някакъв проект в определен сезон, стажове и др.

Договор за заместване. Сключва се, когато редовен служител от дадена фирма отсъства поради: заболяване, продължителен отпуск, родителски отпуск и т.н. По силата на наличен колективен трудов договор може да се появят и повече ситуации за временни позиции за заместване. Трудовият договор за заместване е обвързан от срока в който ще бъде замествано дадено лице. 

Може ли работодателят да поиска да работя няколко дни безплатно в неговата фирма, за да провери дали мога да се справя със сезонна работа? Трябва ли да се съглася на това?

Никога не се съгласявайте да работите безплатно, независимо от това, дали работодателят иска да опитате или не. Вие имате право да опитате, но и да поискате един договор с изпитателен срок. Ако работодателят не е склонен да Ви заплати период за изпитване, това показва некоректност на този работодател. По-добре откажете работата.

Прилагаме тези три примерни форми за трудови договори в Кралство Швеция за обща култура и визуално

 

Примерни трудови договори за работа в Швеция.doc


На какво работно време мога да работя в Швеция?

Формите на работното време в Кралство Швеция са пълна и непълна и са регламентирани от Закона за работното време в Швеция и, когато се сключва индивидуален трудов договор се вписва какво ще бъде то. Работното време е елемент от трудовия договор и  търпи влияние от  законовата регулация и регулация, резултат от споразуменията в колективните трудови договори по браншове и там, където ги има. Законът за работното време в § 2 изрично посочва по отношение на кои категории работници и служители този закон е неприложим – гражданска авиация, работници по корабите, работници в дома на работодателите, в публичния сектор – полиция, отбрана, бизнеса, международния железопътен транспорт, когато има колизия с Директива 2003/88/ЕО от 4 ноември 2003 година и пр.

Работното време е времето през което работникът или служителят дължи на работодателя количество труд, а последния от своя страна дължи за това съответстващо заплащане.  

Законът за работното време на Кралство Швеция регламентира, че редовното, нормално работно време не трябва да надвишава 40 часа седмично. В случай, че, поради характера на, работата работникът или служителят е необходимо да бъде на разположение на работодателя на работното място и за полагане на допълнителни часове и извършване на извънредна работа, работното време е още 48 часа на един работник или служител за период от четири седмици, или 50 часа на всеки календарен месец, но не повече от 200 часа за една година.

Съществуват следните пълна и непълна форми работно време, обаче се наблюдават все по-често и разновидности.

Пълно работно време /8 часа/, с точно фиксирани параметри в трудовия договор, време в което работникът или служителят трябва да започнат  работата си и да я завършат всеки ден в рамките на работната седмица.

Законът за работното време на Кралство Швеция определя, че продължителността на работното време е 40 часа в седмицата с пет седмици платен отпуск /25 дни/, от които може да се ползват наведнъж  четири седмици последователно през лятото, като се допуска една седмица да се остави за ползване в следващи периоди за срок до 5 години. Пак този закон изрично посочва като първи ден на седмицата – понеделник, което означава, че работното време в седмицата започва от денят понеделник, освен, ако не се прилага друго споразумение на работното място, каквото е колективният трудов договор. Законът определя началният ден на започване на работната седмица, но не фиксира ден, в който трябва да завърши. Законодателят се ограничава с термина „седмица”.

Когато определена фирма или предприятие са обвързани с колективен договор, се прилагат клаузите за работното време, залегнали в същия, както и клаузите, относно всички ползи по отношение на отпуск, осигуряване и т.н. Не е необходимо да сте член на синдикат, за да се ползвате от ползите на колективните трудови договори, ако те са с по-благоприятни условия. Тези договори важат и за работещите, които не са синдикални членове, но изпълняват функции като колегите си, членове на синдиката.

В случай, че, поради характера на работата работникът или служителят е необходимо да бъде на разположение на работодателя на работното място за извършване на работа, извън работното време, то това работно време не може да надвишава 48 часа на един работник или служител за период от четири седмици, или 50 часа за всеки календарен месец.

Така, че, когато се договаряте с работодателя, ако фирмата или предприятието не са обвързани с колективен договор за Вас ще важи законовата норма за работното време.

Намалено работно време е времето, което се  прилага за работници и служители, които работят при вредни или при специфични условия. Работниците и служителите, които са с договор за намалено работно време, това намалено работно време за тях се явява пълно. То е цялото редовно работно време за тях. С него са свързани и от него възникват в пълен обем всички трудови права – трудово възнаграждение, почивки, отпуски и т.н.

Родителите имат право също на намалено работно време. В Закона за дискриминацията § 5 гласи, че работодателят трябва да направи по-лесно за мъжете и жените да съчетаят работата с майчинството /мъжете тук също ползват отпуски по майчинство/. В колективните трудови договори също залягат правила за работните смени на родителите, отглеждащи деца и работното време може да бъде намалено с 25% докато детето стане на 8 години и завърши първата си година в училище. Преференции има и по отношение на отпуските, които ще бъдат разгледани в друга тема

Ако сте родител на повече от едно малки деца и току-що сте нает на работа имате законното основание да искате да работите на намалено работно време 1/4 от нормалното работно време – 75% или шест часа на ден, докато най-малкото дете стане на 8 години и завърши първата си година в училище. Преференциите за отпуските в такива случаи ще бъдат разгледани в друга тема.

Намаляването на работните часове за родителите се разпростира върху всички дни през работната седмица. Възможно е да се договори с работодателя и за друга разбивка на работното време. Уверете се, че ще получите писмено споразумение с работодателя, че ще имате такова намалено работно време, което ще е редовното Ви работно време.

На намалено работно време работят работниците или служителите, полагащи труд при вредни и специфични условия – работа при вредни условия с неблагоприятни въздействия върху здравето и работоспособността на работника или служителя, концентрация на вредни вещества във въздуха над допустимите норми, работа под земята, под водата, работна среда с температура над или под нормалната, скорост на движението на въздуха над нормалната. Специфични са условията на труд, при които се изисква по-голямо напрежение и натоварване.

Променливо, гъвкаво работно време означава, че в една фиксирана част от него, работникът и служителят са длъжни да бъдат на работното си място и да изпълняват трудовите си задължения в рамките на установеното работно време. Тази част от работното време се определя от работодателя. 

Другата част от това работно време – до запълване на установената продължителност на работното време, се определя от самия работник или служител. Това са неговите променливи граници. Това време работникът или служителят може да го отработва в зависимост от изчисляването на работното време: при подневно изчисляване на работното време в рамките на деня, при поседмично – в рамките на работната седмица и т.н. Този вид работно време предлага по-големи възможности за приспособяването на режима на работното време към личните желания и предпочитания на работника или служителя.

Ако сте на променливо, гъвкаво работно време и работите в някои от дните повече в сравнение с други дни, то това не се счита за извънреден труд, тъй като трябва да изработите първо договорените часове. Но, ако работодателят поиска да работите повече часове от нормално уговореното работно време, то трябва да поискате заплащане на извънреден труд.

Непълното работно време – то е по-кратко от нормалното работно време и е договорно определено в договор между работниците и служителите и работодателя. Когато работниците или служителите работят на непълно работно време и работят повече от договореното с работодателя време, това се нарича допълнителни часове. Допълнителните часове при непълно работно време и по време на разположение се допускат, когато има особена необходимост от увеличаване на работното време, поради авария, природно бедствие или други обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени от работодателя  максимално 200 часа на работник или служител за една календарна година и се изчисляват, съобразно § 7, ал.2 от Закона за работното време като извънреден труд – Закон ( 2011:740 ).

Извънреден работно време /извънреден труд/ е времето на труд, когато работниците или служителите са на пълно работно време и работят повече от нормалното им работно време, установеното  в § 5 /40 часа седмично/ и в съответствие с § 6 извънреден труд / 48 часа на работник за период от четири седмици, или 50 часа по време на един календарен месец, но не повече от 200 часа за една календарна година/. Работещите на постоянни позиции следва да бъдат уведомени от работодателите си за полагане на извънреден труд две седмици предварително. Това изискване не се прилага, ако спешни ситуации налагат да се полага извънреден труд, тъй като работодателят не е могъл да ги предвиди. Подобно уведомяване може да се регламентира и с договореностите в евентуално сключен колективен трудов договор с работодателя.

За работещите на непълно работно време, работодателят може да изисква полагане на допълнителни часове, като следва също предварително да направи уведомяване на работника или служителя по начина, който се изисква за работещите на постоянна позиция.

Законът задължава работодателите да водят специално записване на положените часове извънреден труд и допълнителни часове. При положен извънреден труд повече от 200 часа годишно, работодателят заплаща такса за извънреден труд или щети на съответния браншови съюз

Работата през нощта, през уикендите и големите празници, работа по време на отпуска, ако непреодолими обстоятелства или характера на работата предполагат участието на работника по време на отпуска дистанционно, чрез Интернет-разположение /напр. работникът има задължение да води електронната поща на фирмата, но е в отпуск/ в Швеция се счита за извънреден труд, съответно с допълнително заплащане или компенсация. 

В Закона за работното време е посочено колко часа се полага извънреден труд, но в него не се съдържат правила за заплащането му. Този въпрос се регламентира в Закон ( 2000:766 ), чиито разпоредби ще бъдат развити в друга тема, а също така се регулира от колективните трудови договори. Ако сте на индивидуален трудов договор, то в него можете да включите такава клауза след обсъждане с работодателя и при постигнато взаимно съгласие. Ако това се окаже „мисия невъзможна”, можете да се ползвате от договореностите в колективен договор, ако такъв съществува и, ако условията в него са по-благоприятни. С колективните трудови договори някои норми на Закона за работното време могат да бъдат изцяло игнорирани или частично изменени. Тези отклонения влизат в сила един месец от датата на сключване на колективния договор.

Досега работодателите имаха законова възможност, когато има особена необходимост да увеличават работното време на работниците и служителите с полагане на извънреден труд със съгласието на органа за работната среда от 48 часа на работник за срок от четири седмици, или 50 часа по време на един календарен месец, но не с повече от 200 часа за една календарна година. Работодателят беше задължен да следи никой да не работи повече от 200 часа извънреден труд годишно, като от него се изискваше записването на този труд.

Сега, от 01 август 2011 година влезе в сила изменението на Закона за работното време – Закон (2011:740),  съгласно който, работодателите могат да допускат работниците и служителите да работят към общия извънреден труд /200 часа на една календарна година на работник или служител/ и допълнително извънреден такъв още 150 часа за един работник за една календарна година, ако има специални, спешни причини за това и ситуацията не е било възможно да се разреши с други разумни средства от работодателя.

На служителите по безопасност на труда е дадена възможност обаче, да контролират дали работодателите предприемат стъпки за осигуряване на почивки и другите правила при полагане на извънреден труд и извънреден труд за спешност от работниците и служителите. Същото се отнася и за допълнителните часове. Ако работодателят не спазва правилата, органът на работната среда трябва да разгледа въпроса и да реши дали да заведе искове срещу работодателя.

Измененията на Закона за работното време, в сила от 01 август 2011 година не оказват влияние върху валидността на договореното по отношение на работното време в сключените колективни трудови договори. Правилата за работното време в колективния трудов договор са валидни и водещи, въпреки изменението на Закона.

В какъв срок работодателя следва да ме уведоми при промяна на нормалното ми работно време, за полагане на допълнителни часове, извънреден труд?

При промяна на нормалното работно време, полагане на допълнителни часове труд и извънреден такъв, работодателят трябва да Ви уведоми поне две седмици предварително, ако няма друга договореност в сключен колективен трудов договор.

Предварителното уведомяване в посочения срок не се прилага измененията са продиктувани от внезапни причини, които работодателят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди.

Кога работодателят трябва да ме уведоми за полагане на извънреден труд и допълнителни часове в един и същи ден?

Работодателят следва да Ви уведоми, че ще останете да полагате извънреден труд най-малко 2 до 4 часа предварително.

Работя нощни смени. Какво трябва да е работното ми време?

Работещ през нощта, означава лице, което обичайно работи поне три часа на смяна през нощта и ще изпълнява най-малко една трета от годишното си работно време през нощта. Нощна смяна означава работа между 22.00 часа на предходен ден и 06.00 часа на следващия ден. Работата през нощта е уредена в Закон ( 2005:165 ). Законът за работното време в Швеция регламентира, че работното време през нощта е в продължение на 8 часа за период 24 часа за референтен период не по-дълъг от 4 месеца. При средно изчисляване се приспада от референтния период 24 часа за всеки пълен период от 7 дни.

Работя нощни смени и работата ми е свързана с особени рискове. Какво трябва да бъде работното ми време?

Работещите през нощта, чиято работа е свързана с особени рискове или физическо и умствено натоварване, не могат да работят през нощта повече от 8 часа за период от 24 часа, като временни отклонения могат да се направят в случай на специални обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени от работодателя и то при условие, че на работника или служителя се осигури компенсационна почивка. В случай на обвързване на работодателя с колективен трудов договор, в същия биха могли да залегнат и по-облекчени условия за полагане на нощен труд. Трябва да проверите какво е записано и в браншовия колективен трудов договор.

Какви са правилата за компенсаторни?

Ако има колективен трудов договор на работното място, ще намерите в него всички правилата за компенсиране на Вашата конкретна ситуация. Законът не дава конкретен отговор за размера на компенсациите, а само посочва, че такива могат да бъдат дадени. В колективния трудов договор обаче, такива компенсации може да са договорени с работодателя Ви, затова е препоръчително да знаете за тях. Вашият работодател може да осигури допълнителен отпуск в дни като компенсация, когато сте работили повече часове или извънредно или, когато е налице някакво споразумение по точка „работното време”. Може да е предвидено като компенсация и по-високо заплащане. Въпрос на договореност е.

Какво означава допълнителни часове/ fyllnadstid/ и те извънреден труд ли са?

При непълно работно време, работникът и служителят трябва да изработят определен брой часове, които са неговото нормално работно време и по време на разположение според сключения договор с работодателя. След изработването на тези часове на 100%, ако работодателят възложи още часове в допълнение на извършваната работа, тогава тези нови  часове се наричат общи допълнителни часове, а не извънреден труд и могат да са 200 часа за една календарна година за един работник или служител.

С изменението на Закона за работното време от 01.08.2011 година е предвидено към тези общи допълнителни часове, работодателят да има право да възлага други допълнителни часове при спешни, неотложни нужди, във време на пандемия или природни катаклизми и аварии, с които работодателят не може да се справи с други разумни средства, но не повече от 150 часа на работник или служител за една календарна година. За изчисляване именно на тези  допълнителните часове към общите допълнителни часове, се прилагат разпоредбите на § 7, ал. 2 от Закона за работното време, който се прилага и за изчисляването на извънредния труд.

Има ли правила за полагане на труд от непълнолетни лица?

Да, има правила за полагане на труд от непълнолетни лица и те са посочени в (AFS 1996:1). В Швеция под израза „непълнолетно лице” означава лице под 18 години /считат се за пълнолетни на 21 години/, а под „малолетно лице” се разбират лица под 16 години. Тук има разлика в понятията за непълнолетни и малолетни лица, въведени в шведското и българското законодателство. В България пълнолетието е от 18 години, а непълнолетието е 14 години и надолу. Считаме, че едва ли някой от нашите сънародници има за решаване подобен проблем, поради което бихме оказали съдействие с информация  само, ако има конкретно запитване.

 Какво е изпитателен срок?

Наемането на работа на постоянен договор може да започне първо с договор с изпитателен срок, който не може да бъде сключван за срок по-дълъг от 6 месеца. По време на изпитателния срок, всяка от страните по договора може да предприеме действия по прекратяването му, без да дължи обяснения за това. Специфични правила, относно договорите с изпитателен срок би могло да се съдържат и в колективните споразумения там, където ги има.

Във фирмата в която работя няма колективен договор. Може ли да се поиска сключването на такъв?

Действително, много фирми нямат колективни трудови договори. Фирмите имат свободата, осигурена с една законова рамка за основните правила на труда и оттам-насетне работникът или служителят сам трябва да се ориентира в правата си /защото задълженията не е пропуснато да му бъдат съобщени още при започване на работа/ или да търси възможности да се включи в браншовите съюзи на място. Политиците, обаче са дали свободата на работниците и служителите и работодателите да се обединяват в Съюзи и Асоциации на работодателите и да постигат помежду си договорености за основните правила на пазара на труда. Всеки бранш от индустрията сключва за себе си колективни договори. Това означава, че за всеки бранш от икономиката на Швеция действат различни договорености, залегнали в колективни трудови договори, в които и елементите минималната работна заплата, увеличение на заплати, работно време, допълнителното заплащане за извънреден труд, размер на пенсии и т.н., и ползите за работниците или служителите се различават значително в различните браншове. Работодатели, обвързани с колективен договор се ръководят в действията си от клаузите с които са обвързани с такъв договор, тъй като при неспазване те носят имуществена отговорност спрямо Съюза на работниците и служителите, а така също могат да носят и наказателна отговорност. За колективните трудови договори, за отговорността на работодателите от неизпълнение на договорености по индивидуални и колективни трудови договори ще стане въпрос в някоя от следващите наши теми, предназначени за Ваша ориентация.

Когато работодателят не спазва правилата за работното време, как мога да противодействам?

Ако сте член на съюз, обърнете се към ръководството на съюза за започване на разговори с работодателя по този въпрос.

Ако мястото, където работите не обхванато от колективно договаряне, то за Вас остава възможността да разговаряте директно с работодателя си и да изложите своите възражения. Ако това не помогне, обърнете се към Органа на работната среда, а в краен случай можете да предприемете действия срещу работодателя си с иск насочен срещу него в Трудовия съд, като разбира се в този случай можете да съчетаете търсено право за работно време с например нередовно заплащане на заплата и можете да добавите и някой дискриминационен елемент, което още повече ще затормози защитната позиция на работодателя. Подкрепете нещата с факти. На голи думи никой не вярва, камо ли Трудовия съд. При по-сериозни нарушения от страна на работодателите може да се разчита на съдействието и на омбудсмана.

ОЧАКВАЙТЕ следващите теми:

 – Работната заплата, безопасни условия на труд и контрол.

 – Платени отпуски, видове отпуски, изчисляване на платен отпуск, неплатен отпуск, родителски, болничен отпуск.

 – Прекратяване на трудовото правоотношение, основания, срокове за предизвестие.

 – Обезщетения в случай на съкращаване и неправомерно уволнение и обезщетения при безработица. Бюра по труда.