Първо Българско Училище – Стокхолм

Първото Българско Училище в Стокхолм отвори врати за първи път през 2013 година. Основните цели са да се даде възможност на българските деца в Швеция да изучават българския език и култура, както и да се подпомогне тяхното общуване с други деца за изграждане на българско самосъзнание и идентичност.

По настоящем само малка част от децата на български емигрантски семейства посещават уроци като в голямата си част се разчита на частни учители или групи по общински програми. Този подход за съжаление не е достатъчен за предаването на народните традиции и заздравяването на българския дух сред децата.

В съботното училище децата посещават уроци по български език, роден край и народни песни и танци. Всяка година организираме големи Пролетно тържество (по случай баба Марта, 3ти март и 8ми март), денят на Кирил и Методий (24 май) и Коледа (25 декември) с детски работилници за изработка на мартеници и сурвачки. На тържествата децата изнасят рецитали и концерти. За посещение на неделноto училище понастоящем са изявили желание 28 деца. Чрез настоящия проект ще работим по популяризирането и разрастването на това училище.

Училището провежда занятия в сградата на “Allaktivitetshuset Sundbyberg”, организация която подпомага културно-образователни дейности в Швеция.

Екипът в настоящия проект включва учители с висше образование и педагогическа правоспособност, както и специалисти-учители по музикално и изпълнителско майсторство.

Училището работи с подкрепата на Българското посолство в Стокхолм, където се организират честванията на големите празници.

Надяваме се с времето училището да се разразства и да допринася все повече за запазването на българската култура и възпитанието на национални ценности.

Facebook страницата на училището: https://www.facebook.com/BGSchoolStockholm

График и програма на часовете: https://bulgarians.se/първо-българско-училище-стокхолм/график-и-програма-на-часовете

Информация относно записване: https://bulgarians.se/първо-българско-училище-стокхолм/записване-в-първо-българско-училище