Намиране на квартира

Обновено 2011-06-10

(информацията се препечатва от тук)

В днешно време намирането на жилище в района на Стокхолм е трудно, общинският списък с чакащите за жилище има много дълъг период на изчакване, а Стокхолм е относително скъп град за живеене. За да откриете жилище бързо, можете да потърсите такова посредством познати и членове на семейството или да си набавите договор за квартира или пренаемане.

Ако наемате жилище от агенция за недвижими имоти, това се нарича пряко наемане. Ако наемате жилище от човек, който вече има договор за наем с наемодател, това се нарича пренаемане. Наемането на стая или част от апартамент се нарича квартируване. 

 • Разпитайте приятели, познати и роднини.
 • Свържете се с компании за недвижими имоти, фондации, частни наемодатели.
 • Поставете бележки на табла за обяви, в магазини и по стълбища в райони, където искате да живеете.
 • Свържете се с агенции за пренаемане, намерени чрез интернет или в телефонния указател.
 • Прегледайте обявите в интернет, например в Blocket, или във вестниците. Има много частни наемодатели, които отдават стаи под наем.
 • Пуснете обяви в местни вестници, че търсите жилище.

Пряко наемане

Един от начините да се сдобиете с договор за пряко наемане на апартамент е да се присъедините към списъка с чакащите за жилища в община Стокхолм.

За да направите това, имате нужда от шведски персонален идентификационен номер [personnummer] или координационен номер [samordningsnummer]. За да се включите в списъка, трябва да заплащате годишна такса. Чакането варира значително в зависимост от това къде в Стокхолм се намира апартаментът, но обикновено отнема най-малко две години. На страницата на Стокхолмската жилищна служба [Stockholms Stads bostadsförmedling] можете да намерите повече информация за времето за изчакване, за това как да се впишете в списъка и какви са изисквания към вас като наемател по отношение на финансовите ви възможности.

Stockholms stads bostadsförmedling

Пренаемане и квартируване

Най-лесният начин да намерите жилище в Стокхолм е да потърсите договор за квартира или пренаемане.

Пренаемане
Наемането на жилище от човек, който вече има договор за наем с наемодател, се нарича пренаемане. При пренаемане човекът, който отдава апартамента си, подписва договор за пренаемане с онзи, който го наема. В договора следва да се посочат размерът на наема, продължителността на договора и срокът на предизвестие. Както отдаващият апартамента, така и наемателят, трябва да получат копие от договора за пренаемане. Примерни договори за пренаемане могат да се закупят от книжарници или да бъдат изтеглени от интернет. Отдаващият апартамента трябва да има разрешение от собственика за отдаване на апартамента за пренаемане.

В интернет има много страници с информация за договорите за пренаемане. Предвидете 1500-3000 SEK за вземане на квартира и повече за пренаемане на апартамент. Често пъти отдаващите апартамент искат едномесечен наем в аванс. Не винаги наемателят ще ви позволи да се регистрирате на адреса, където живеете като пренаемател или квартирант. Регистрацията на адрес на местоживеене е от голямо значение, например, при национална регистрация. Има хора, които срещу заплащане позволяват на чуждо лице да се регистрира на техния адрес, без лицето действително да живее там.

За да намерите препратки към страници в интернет с пренаематели, можете, например, да потърсите в Google, като напишете “hyra i andra hand stockholm” [“пренаемане в Стокхолм”]. Тогава като резултати ще получите много от фирмите, които предлагат жилища за пренаемане. Те често начисляват такса (около 200-600 SEK), за да получите достъп до информацията за различните апартаменти, които предлагат. На някои от страниците е възможно да пуснете безплатна обява, ако желаете да пренаемете жилище.

Квартируване
Наемането на стая или част от апартамент се нарича квартируване. Отдаващият стая или част от апартамент под наем ще подпише договор за квартируване с наемателя. Договорите за квартируване още се наричат договор за обзаведена стая. Договорът защитава както отдаващия, така и наемащия. В договора следва да се посочат размерът на наема, продължителността на договора и срокът на предизвестие. Както отдаващият апартамента, така и наемащият, трябва да получат копие от договора за квартируване.

Избягвайте измамите

При недостиг на жилища се появяват лица, които се възползват от отчаянието на търсещите жилища. В мрежите jagvillhabostad.nu и DN.se са изброени пет клопки, които трябва да избягвате; “Как да избегнете измамите като наемател”:

 1. Направете проверка на наемодателя. Ако той е частно лице, можете да го/я потърсите в Google, както и да поискате неговия/нейния персонален идентификационен номер [personnummer]. След това, ако имате съмнения,  можете да проверите наемодателя, като се обадите на органа по принудително изпълнение [Kronofogden], за да проверите дали той или тя има досие за неплащане. Ако наемате от фирма за жилища, можете да проверите дали тя не е в черния списък. Черният списък можете да откриете на адрес най www.hemhyra.se.
  Kronofogden
 2. Ако ви предлагат да станете квартирант, трябва да бъдете предпазливи както при твърде висок, така и при твърде нисък наем. Не е разумно да плащате половината наем, ако, например, разполагате само с малка част от апартамента. Ако наемът звучи прекалено хубаво, за да е истина, то често той не е. Внимавайте, ако наемодателят поиска от вас някаква услуга в замяна.
 3. Не плащайте наем в аванс, без преди това да получите (работещ) ключ и обвързващ договор, ако не сте убеден, че можете да се доверите на човека. Вземете разписка за това, което сте заплатили. Ръчно написан текст с подписи е достатъчно доказателство.
 4. Постигнете единодушие за условията и сключете договор. На адрес jagvillhabostad.nu ще намерите договор за пренаемане, който можете да изтеглите.
 5. Собственикът няма право да изисква прекомерно висок наем. Можете да се обърнете към Съда за наем и наемателство [Hyresnämnden] за съдебен процес, но за да не се стига толкова далеч, е важно да бъдете нащрек и да сте запознати с правата си от самото начало.
  Hyresnämnden