Замяна на български шофьорски книжки със шведски

Подновено 2015-08-25

За дискусия по темата: https://bulgarians.se/forum/topics/bulgarian-driving-license-sweden

 

Официален сайт:

http://www.korkortsportalen.se/Kontakt/jag-har-fragor-om-korkort/korkort/

  • Установихме, че ако срокът на българската ви книжка е вече изтекъл, но сте регистриран като живущ в Швеция, тогава Transportstyrelsen ще ви извади нова (въпреки че на техния сайт пише друго). В България отказват да я подновят.

За смяна на книжка, трябва да се направи следното:

1. От сайта на Transportstyrelsen си поръчвате бланката Ansökan om utbyte av utländskt körkort.

Ето и директен линк: http://www.korkortsportalen.se/e-tjanster-blanketter/Blanketter/ и поръчката е от тук https://etjanster-kk.transportstyrelsen.se/BlankettBestallning.aspx

2.След няколко дни по пощата идва тази бланка заедно с бланка avgifter , т.е платежно нареждане за 600 крони, които трябва да заплатите към Transportstyrelsen.Т

4. Плащате с платежното 600-те крони.

5. Правите си копие на BG шофьорската книжка, копие на ансьокан и копие на платежното с вече платената сума. Тези копия си носете във вас докато чакате шведската си книжка.

6. Пращате по пощата оригинала на BG книжката, копие на разрешителното ви за престой от Migrationsverket, ансьокан и платежното.

Здравна декларация и преглед от лекар се изисква само, ако книжката ви е от Швейцария или Япония.

7. След период от 3-6 месеца се получава писмо от Transportstyrelsen с изискване да им се изпрати снимка за документи и да се подпише един лист. Снимките се правят в нормално фото и 4 снимки за документи струват около 250 крони. С това писмо също така идва фактура на стойност 150 крони, която е за Tillverkning (произвеждане) на книжката. След като се плати всичко и се изпрати снимката заедно с листа с подписа, до една-две седмици идва друго писмо, което гласи, че книжката е в пощата и може да се вземе срещу показване на легитимация. Така една книжка излиза около 1000 крони.