Българското училище се премести в нова сграда

От 2016 година Българското училище ще провежда занятията си в Allaktivitetshuset – Sundbyberg (http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset.html), като програмата на часовете остава същата.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.